Chm-01

Beogradska škola ronjenja u subotu 16.04.2016. godine ponovo organizuje za svoje članove suvi zaron u hiperbaričnoj komori Specijalne bolnice za hiperbaričnu medicinu koja se nalazi u krugu Kliničkog centra Srbije.

Specijalna bolnica za hiperbaričnu medicinu je jedna od najrazvijenijih medicinskih ustanova za pružanje hiperbarične oksigenacije u Evropi.

Barokomora je složeni medicinski uređaj koji osigurava ljudima boravak u sredini povišenog ili sniženog pritiska u odnosu na normalni atmosferski pritisak od jednog bara. Njihovom primenom se ostvaruje niz fizioloških promena u organizmu, koje izaziva povećana ili snižena vrednost parcijalnog pritiska kiseonika u udahnutom vazduhu.

Barokomore se koriste u institutima, specijalnim zavodima, bolnicama i specijalizovanim lekarskim ordinacijama u skoro svim razvijenim zemljama sveta za medicinska istraživanja, selekciju i trenažu ljudstva za specijalne dužnosti i lečenje bolesnika.

Hiperbarična komora je uređaj koji osigurava ljudima boravak u sredini povišenog pritiska u odnosu na normalni atmosferski pritisak od jednog bara. Sa „porastom dubine“ uz pomoć kompresora vazduha i 100% kiseonika iz kiseoničkih boca pod pritiskom, u njoj raste barometarski pritisak, a to je fiziološki jednako ronjenju ispod površine mora. Hiperbarična barokomora je zapravo „simulator ronjenja“, samo što umesto vode njenu unutrašnjost ispunjava gas.

Ljubaznošću odgovornih i stručnih osoba iz Specijalne bolnice za hiperbaričnu medicinu koja se nalazi u krugu Kliničkog centra Srbije u mogućnosti smo da ronioce odvedemo na „zaron“ u hiperbaričnoj komori kako bi upoznali rad i funkciju ovog složenog medicinskog uređaja.

Na zvaničnoj prezentaciji Specijalne bolnice za hiperbaričnu medicinu www.chm.rs možete pronaći više podataka o samoj ustanovi, kao i da saznate šta je to HBO terapija i kako joj se može pristupiti.

Chm-02

Chm-03