Beogradska škola ronjenja Vam ovom prilikom predstavlja sadržaj kurseva DEEP DIVER i NITROX DIVER, kao i mogućnost da ih pohađate i, nadamo se i uspešno savladate. Teorijski deo kurseva je planiran da se održi u Beogradu, dok je praktični deo kurseva planiran da se obavi na Savskom jezeru (Ada Ciganlija), zatim na Tari (Zaovinsko jezero) i, ukoliko se polaznici grupe dogovore, u Svetoj Marini (Hrvatska). Teorijski deo kurseva počinje u ponedeljak, 16.06.2014. godine.

Pozivamo Vas da nam se pridružite.

DEEP DIVER

Na kursu DEEP DIVER steći ćete znanje i veštine potrebne za izvođenje sigurnih dubinskih zarona, naravno u granicama linije sigurnosti do dubine od 40 metara, i povećaćete svest o vlastitim mogućnostima i razvićete sposobnost analiziranja rizika koje dubinski zaroni donose. Ovaj kurs je neophodan ukoliko želite da pohađate i profesionalne kurseve PSS ronilačke škole.

Cilj kursa DEEP DIVER je da ronilac bude u mogućnosti da roni bez profesionalnog nadzora u granicama ograničenja koja su postavljena za rekreativno ronjenje.

Preduslov za pristupanju kursu DEEP DIVER je da posedujete završen kurs AOWD ili ekvivalentni, kao i znanje i veštine ronjenja koje kurs AOWD zahteva.

Tokom teorijskih predavanja naučićete pojmove o dubinskom ronjenu, a kasnije ćete to znanje i praktično primenjivati. Biće obrađene sledeće teme:

 • Oprema: ventili sa jednim i dva priključka, priključak DIN i INT, balansirani i nebalansirani regulatori, ronilački kompjuteri, odela, razna pomagala...
 • Fizika: promena plovnosti i dubine, odnos između pritiska i temperature, lična potrošnja, odnos između pritiska i gustine, stabilnost mehurića...
 • Fiziologija: krvotok i disanje, uticaj ugljendioksida, ugljenmonoksida i drugih zagađivača, otrovnost kiseonika, princip utapanja, narkotičnost azota, barotrauma, dekompresijska bolest i njen nastanak, dehidracija, napor nakon ronjenja, sportska kondicija.
 • Okolina: uticaj plime na ronjenje, termoklina, različite vodene okoline...
 • Dekompresija: haldanovi, pseudohaldanovi dekompresijski algoritmi i teorija mehurića, duboki zastanci, smanjivanje najvećeg dozvoljenog gradijenta, hiperbarične komore, hiperbarični način lečenja ronilaca, udisanje kiseonika za lečenje dekompresijske bolesti, postupci za visinske zarone, stres, nelagodnost i sprečavanje istog...
 • Tehnike dubinskog ronjenja: ronjenje u paru, zaron i izron, vrste plovnosti, precizno određivanje plovnosti, provera potrošnje vazduha, sigurnosni zastanci, dekompresija u hitnim slučajevima.

Na praktičnom delu kursa uče se tehnike kontrole plovnosti, korišćenje opreme, postupci koji se primenjuju u slučaju kvara ronilačkog računara, tehnika računanja dubinskih zastanaka, prinudna dekompresija, kontrola brzine zarona i izrona, navigacija na velikim dubinama, samostalno planiranje i izvođenje zarona, kontrola i raspodela korišćenja vazduha.

Kurs DEEP DIVER se sastoji od minimalno 10 sati teorijskih predavanja i vežbi, kao i od 4 dubinska zarona koja se izvode na Zaovinskom jezeru, kao i od dva zarona na jezeru Ada Ciganlija. Kao materijal se dobija knjiga/skripta na srpskom jeziku. Cena kursa je 200e.

NITROX (22%-40%)

Na kursu NITROX DIVER ćete naučiti šta je to nitroks, kao i koje prednosti nudi njegova upotreba.

Preduslov za pristupanju kursu NITROX DIVER je da posedujete završen kurs AOWD ili ekvivalentni, kao i znanje i veštine ronjenja koje kurs AOWD zahteva.

Tokom teorijskih predavanja naučićete pojmove o ronjenju na nitroks mešavine, a kasnije ćete to znanje i praktično primenjivati. Biće obrađene sledeće teme i dobićete sledeća znanja:

 • Šta je nitroks
 • Prednosti koje nudi upotreba nitroksa
 • Izračunati maksimalnu operativnu dubinu zarona
 • Izračunati najbolju mešavinu za disanje
 • Izračunati parcijalni pritisak kiseonika na dubini
 • Izračunati ekvivalentnu dubinu da ronite na vazduh
 • Izračunati koliko iznosi izloženost centralnog nervnog sistema kiseoniku
 • Analizirati nitroks mešavinu
 • Podesiti računar za računanje za izabranu nitroks mešavinu
 • Kako se prave nitroks mešavine
 • U hitnim slučajevima:
  • Prelazak na druge nitroks mešavine ili na vazduh
  • Trovanje centralnog nervnog sistema

Na praktičnom delu nitroks kursa naučićete:

 • Izabrati najbolju nitroks mešavinu za disanje
 • Analizirati nitroks mešavinu
 • Podesiti računar za ronjenje na nitroks mešavinu
 • Uporediti podatke sa računara koji je podešen za izabranu nitroks mešavinu sa računarom

Kurs NITROX DIVER (22%-40%) se sastoji od minimalno 10 sati teorijskih predavanja i vežbi, kao i od 3 dubinska zarona koja se izvode na Zaovinskom jezeru. Kao materijal se dobijaju knjiga/skripta na srpskom jeziku i tablice za ronjenje na nitroks mešavine. Cena kursa je 200e.

JEDINSTVENA CENA DEEP DIVER i NITROX DIVER KURSEVA

Jedinstvena cena kurseva DEEP DIVER i NITROX DIVER (22%-40%) je 300e i ona uključuje:

 • Minimalno 20 sati  teorijskih predavanja i vežbi (10+10)
 • 2 zarona na  Adi Ciganliji
 • 7 zarona na Zaovinskom jezeru, u vremenu kada je organizovano u okviru kursa
 • Knjige na srpskom jeziku i tablice

U cenu kurseva DEEP DIVER i NITROX DIVER (22%-40%), nije uključen:

 • Prevoz i smeštaj
 • Hrana, piće i ostalo
 • Iznajmljivanje ronilačke opreme

Ukoliko se polaznici kursa dogovore, uz doplatu, deo kursa DEEP DIVER i NITROX DIVER je moguće izvesti i u Svetoj Marini, Hrvatska, što bi podrazumevalo i ronjenje na potopljenom brodu SS Lina uz sve prednosti koje NITROX donosi.

PRIJAVE

Krajnji rok za prijavu na kurseve DEEP DIVER i NITROX je subota, 14. juni 2014. Pod prijavom se podrazumeva plaćanje prve rate u iznosu od 100e. Druga rata je do 01. jula 2014. u iznosu od 100e, dok je treća rata u iznosu od preostalih 100e do 15. jula 2014. godine.

Za sve informacije, pošaljite mail na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili pozovite na +381 63 70 13 622.