OWD kurs jedro 08

Beogradska škola ronjenja Vam ovom prilikom predstavlja sadržaj kursa OPEN WATER DIVER, kao i mogućnost da ga pohađate i uspešno savladate. Teorijski deo kursa je planiran da se održi u Beogradu, dok je praktični deo kursa planiran da se obavi na Savskom jezeru (Ada Ciganlija) ili na nekoj drugoj lokaciji ukoliko se polaznici grupe dogovore.

Pozivamo Vas da nam se pridružite kako biste na najbrži i najbezbedniji način postali sertifikovan ronilac.

OPEN WATER DIVER

Kurs OPEN WATER DIVER je prvi nivo obuke za samostalno ronjenje. Nakon uspešno završenog kursa dobićete sertifikat (karticu) koji Vam omogućava da ronite bez nadzora profesionalca.

Na kursu OPEN WATER DIVER steći ćete važnu osnovu na kojoj ćete dalje graditi Vašu budućnost kao ronioca. Naučićete osnovne tehnike koje su Vam važne zbog sigurnosti u vodi.

Cilj kursa OPEN WATER DIVER je da ronilac bude u mogućnosti da roni bez profesionalnog nadzora u granicama ograničenja koja su postavljena za rekreativno ronjenje i to do dubine od 18 metara, sat nakon izlaska Sunca do sat pre zalaska.

Preduslov za pristupanju kursu OPEN WATER DIVER je da imate 15 ili više godina i da ste zdravstveno sposobni za izvođenje ronilačkih aktivnosti, što će se utvrditi na specijalističkom lekarskom pregledu.

Tokom teorijskih predavanja naučićete pojmove o ronjenu, a kasnije ćete to znanje i praktično primenjivati.

Biće obrađene sledeće teme:

  • Oprema: peraje i čizmice, maske, disaljke, ronilačka odela, sistemi otežavanja, ronilačke boce i ventili, regulatori, kompenzatori plovnosti, manometri, prinudni regulatori, instrumenti, svetla, održavanje opreme i pregled boca...
  • Fizika: gasovi i tečnosti, gustina vode i vazduha, svetlost u vodi, gubitak toplote u vodi, pritisak i pritisak na dubini, Arhimedov zakon, menjanje plovnosti, rastvorljivost gasova pod pritiskom, odnos između pritiska i temperature, lična potrošnja vazduha, zvuk u vodi.
  • Fiziologija: disanje, hiperventilacija i hipoksija, neuravnoteženost pritiska i izjednačavanje, izjednačavanje pritiska u plućima, (zubima), izjednaćavanje pritiska u masci, sinusi, različite tehnike izjednačavanja pritiska u ušima, parcijalni pritisak i otrovnost kiseonika, narkotičnost azota, zagađeni vazduh, vrtoglavica, zdravstveno stanje i forma, grčevi, hipotermija i hipertermija, apsorbcija i izlučivanje gasova pod pritiskom, dekompresiona bolest, pucanje pluća, uticaj ugljendioksida.
  • Vodeno okruženje: vrste vodenog okruženja, talasi, struje, plima, opasnosti od morske faune, zaštita podvodne okoline
  • Sigurnost: disanje tokom zarona i izrona, postupci sistema ronjenja u paru kod ronjenja na dah i kod ronjenja sa bocama, sistemi komunikacije, tretman dekompresione bolesti, upoznavanje sa ronilačkim tabelama (kod samo jednog i kod ponovljenog zarona), korišćenje ronilačkog računara (kod samo jednog i kod ponovljenog zarona), sigurnosni zastanak, kvar računara, dekompresija u hitnim slučajevima, letenje nakon ronjenja, hladnoća i napor, ronjenje sa broda, kompas i podvodna navigacija, planiranje ronjenja, upotreba ronilačkog dnevnika, poteškoće tokom ronjenja, pomaganje i spašavanje, prva pomoć za ronioce.

Na praktičnom delu kursa u zatvorenim vodama (bazen) uče se sve potrebne tehnike, koje se kasnije izvode u otvorenim vodama.

  • Oprema: različiti načini plivanja, „žablji“ pokret, prsno, leđno, načini održavanja na površini, karakteristike „žabljeg“ pokreta tokom ronjenja.
  • Kod ronjenja na dah: priprema opreme, tehnika ulaza i izlaza iz vode, kontrola količine tegova, pražnjenje disaljke sa izduvavanjem i postepeno pražnjenje, plivanje po površini i disanje pomoću disaljke, plivanje po površini sa jednom perajom, odstranjivanje vlastitih grčeva i grčeva kod ronioca u paru, transportovanje para koristeći tehniku guranja držeći se za peraja, skidanje i nameštanje opreme na površini, ronjenje na dah, plivanje sa perajama pod vodom, spašavanje  ronioca na dah iz vode.
  • Kod ronjenja sa samostalnim aparatom za disanje: sastavljanje, oblačenje i podešavanje opreme, obostrana kontrola partnerove opreme, tehnike ulaza i izlaza iz vode, obostrana kontrola partnerove opreme na površini, kontrola količine tegova, pražnjenje regulatora, traženje regulatora, prelaz disanja sa disaljke na regulator i obrnuto, plivanje na površini sa disanjem pomoću disaljke (najmanje 50 metara), plivanje leđno na površini, punjenje i pražnjenje kompenzatora plovnosti, punjenje i pražnjenje kompenzatora plovnosti roniocu u paru, skidanje i nameštanje ronilačke opreme na površini, zaron po užetu, zaron u „plavo“, tehnike izjednačavanja pritiska, plivanje pod vodom sa perajima, pražnjenje potopljene maske, skidanje i nameštanje maske pod vodom, kontrola plovnosti sa dodirom, kontrola plovnosti bez dodira, skidanje i nameštanje ronilačkog aparata za samostalno disanje pod vodom, skidanje i nameštanje pojasa sa tegovima pod vodom, deljenje vazduha sa roniocem u paru (zamena uloge) u mestu, tokom plivanju i za vreme izrona, kontrolisani izron u hitnom slučaju, disanje na regulator u fazi stalnog dotoka, dizanje onesvešćenog ronioca na površinu, izron po užetu, izron „u plavo“, sigurnosni zastanak, upotreba bove za označavanje, raspremanje ronilačkog aparata za samostalno disanje i njegovo pranje.

Kurs OPEN WATER DIVER se sastoji od minimalno 10 sati teorijskih predavanja i vežbi, vežbi u bazenu, kao i od 4 zarona koja se izvode na Savskom jezeru (Ada Ciganlija) ili na nekoj drugoj lokaciji ukoliko se polaznici grupe dogovore.

Kao materijal se dobija knjiga/skripta, ronilačke tablice i log book (dnevnik ronjenja).

Tokom trajanja kursa obezbeđena je ronilačka oprema.

Posle uspešno završenog kursa, u skladu sa međunarodnim standardom ISO 24801-2 i Evropskom normom EN 14153-2 dobićete sertifikat za samostalno ronjenje (ali uvek u društvu partnera) sa kojom ćete moći da ronite do dubine od 18 metara, i to jedan sat posle izlaska do jedan sat pre zalaska Sunca.

PRIJAVE

Za sve informacije, pošaljite mail na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

OWD kurs jedro 11

OWD kurs jedro 17

OWD kurs jedro 22

OWD kurs jedro 27

OWD kurs jedro 28

OWD kurs jedro 47

OWD kurs jedro 55

OWD kurs jedro 60